Kropsbevidsthed

En del overvægtige tror, at deres overvægt stammer fra en dårlig viljestyrke. Det kan forekomme, men sjældent årsagen. Den overvægtige har lært i sin opvækst at mad, var midlet til at løse sine problemer. At trøste de følelser, som er svære at håndtere, mad var det eneste der blev givet, derfor har den overvægtige lært det kun er det spiselige og drikkelige, der komme tæt på. Der skulle have været en tryk omsorgsperson som var: større, stærkere, klogere og mere roligere e. Derfor har den overvægtige fået et ensomt og fortvivlede sted i sig, hvor maden kun kommer tæt på. Det den overvægtige er at lave et støttende og forstående udkonkurrer maden. En del af den overvægtige basal utykhed stoler ikke på et menneske, og stoler kun på noget spiseligt, magien til det spiselige skal, forvandles til et en relation til et menneske og derefter en tryk relation til sig selv.